لنت ترمز دیسکی

در محورهای دیسکی، یک جفت لنت ترمز دیسکی به وسیله کالیپر بر روی هر دیسک سوار می شود. به هنگام ترمز گیری، کالیپر لنت ها را به دیسک فشرده و باعث توقف خودرو می شود.

لنت ترمز دیسکی

لنت ترمز دیسکی از یک ورقه فلزی تشکیل شده که گوشته یا همان مواد اصطکاکی بر روی آن پرچ می شود. لنت ها به مرور زمان و طی ترمز گیری دچار استهلاک شده و مواد گوشته آنها تمام می شود. در این شرایط صفحه فلزی پشت لنت در تماس مستقیم با دیسک چرخ قرار میگیرد و این تماس فلز با فلز باعث آسیب شدید به دیسک چرخ و نیز ضعف عملکرد ترمز می شود. از این رو لنت ها باید به صورت دوره ای چک شده و در صورت نیاز تعویض شوند.

لنت های مختلفی با کیفیت های متفاوت در بازار موجود می باشد که وجه تمایز آنها عمرشان و صدای آنها می باشد. لنت هایی که مواد گوشته آنها سخت تر است عمر بیشتری دارند اما به هنگام ترمزگیری صدای گوشخراشی تولید می کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *