تریلر تانکر حمل گاز مایع LPG سه محور

تریلی مارال

تانکر مارال

تریلی سه محور مارال

تریلی مارال، تریلر مارال، مارال تریلر