جعبه ابزار ساده مارال

جعبه ابزار ساده مارال مناسب برای انواع تریلر

موجود در سه سایز:

450*450*500 (mm)

450*350*400 (mm)

450*450*1000 (mm)

جعبه ابزار تریلی، جعبه ابزار تریلر، جعبه ابزار کامیون، جعبه ابزار مارال، جعبه ابزار ماموت