جعبه ابزار شیرآلات تانکر مارال

جعبه شیرآلات تریلر تانکر 

جعبه شیرآلات تانکر

ابعاد:

700*500*1400(mm)

700*500*1120 (mm)

جعبه ابزار تریلی، جعبه ابزار تریلر، جعبه ابزار کامیون، جعبه ابزار مارال، جعبه ابزار ماموت