جعبه ابزار طبقه دار مارال

جعبه ابزار طبقه دار تریلی

مناسب برای انواع تریلی

موجود در سه سایز:

700*500*1220 (mm)

700*500*800 (mm)

700*480*1450 (mm)

جعبه ابزار تریلی، جعبه ابزار تریلر، جعبه ابزار کامیون، جعبه ابزار مارال، جعبه ابزار ماموت