جعبه ابزار کشودار مارال طرح L

جعبه ابزار کشودار مارال طرح ال

مناسب انواع تریلر

سایز: 700*6550*1220 (mm)

جعبه ابزار تریلی، جعبه ابزار تریلر، جعبه ابزار مارال، جعبه ابزار ماموت