جعبه ابزار کشودار مارال

جعبه ابزار کشودار تریلی

مناسب برای انواع تریلر

موجود در سه سایز: 

700*500*1220 (mm)

700*500*1000 (mm)

700*480*1450 (mm)

جعبه ابزار تریلی، جعبه ابزار تریلر، جعبه ابزار کامیون، جعبه ابزار مارال، جعبه ابزار ماموت