جک هیدرولیک 5750-5-220 HIDROMAS

جک آنتنی هیدرومس
جک آنتنی HIDROMAS

قطر: 245 میلیمتر
طول بسته: 1445 میلیمتر
قطر چشمی: GE 60
وزن: 371 کیلوگرم
تعداد قاب: 5

جک هیدرولیک، جک آنتنی، ست هیدرولیک ، جک کمپرسی، جک کمپرسی مارال