جک هیدرولیک 5975-5-197 HIDROMAS
جک آنتنی هیدرومس
جک آنتنی 220 هیدرومس
قطر: 220 میلیمتر
طول بسته: 1500 میلیمتر
قطر چشمی: GE 60
وزن: 303 کیلوگرم
تعداد قاب: 5

جک هیدرولیک، جک آنتنی، ست هیدرولیک، جک 220 ، جک کمپرسی