جک هیدرولیک HIDROMAS 175-5-5975
جک آنتنی HIDROMAS
جک آنتنی هیدرومس

قطر: 197 میلیمتر
طول بسته: 1500 میلیمتر
قطر چشمی: GE 50
وزن:252 کیلوگرم
تعداد قاب: 5

جک هیدرولیک، جک آنتنی، ست هیدرولیک، جک آنتنی 200، جک کمپرسی، جک کمپرسی مارال