درپوش “2.5 آلومینیومی FOX

درپوش 2.5 اینچ آلومینیومی فوکس

مناسب برای تانکرها و تمامی محصولاتی که دارای منبع آب استیل می باشند.