دیسک ترمز رنو 270 عقب

کد فنی: 5010525364

دیسک ترمز تریلی، دیسک چرخ تریلی، دیسک ترمز کامیون، دیسک چرخ مارال، دیسک چرخ ماموت