رینگ چرخ تریلی 315- 9 اینچ

کد مکسیون: 229202

سایز رینگ چرخ: 9*22.5

قطر دایره پیچ: 335

قطر دایره مرکزی: 281

تعداد پیچ:10

آفست: 161/ تایر: 315/80R22.5

 

رینگ چرخ تریلی، رینگ چرخ تریلر، رینگ چرخ مارال، رینگ چرخ ماموت، رینگ چرخ کامیون