رینگ چرخ تریلی 385 ET00

کد مکسیون: 2920687

سایز رینگ چرخ: 11.75*22.5

قطر دایره پیچ: 335

قطر دایره مرکزی: 281

تعداد پیچ: 10

آفست: 0

تایر: 385/65R22.5

رینگ چرخ تریلی، رینگ چرخ تریلر، رینگ چرخ مارال، رینگ چرخ ماموت، رینگ چرخ کامیون