سامپ فلنج تانکر FOX

سامپ فلنج تریلر تانکر حمل سوخت

سامپ فلنج تریلر تانکر، سامپ فلنج تریلی تانکر، سامپ فلنج تانکر مارال، سامپ فلنج تانکر ماموت