سیم رابط سنسور با سوکت نارنجی KNORR 2090

سیم رابط سنسور کنور

کد فنی: K0278323000

ست KNORR EBS 2090، ست EBS کنور 2090، سیم رابط سنسور کنور، سیم رابط سنسور EBS تریلر، سیم رابط سنسور EBS تریلی، K0278323000