فیلتر خشک کن ولوو FOX FH12

فیلتر خشک کن VOLVO FH12

شماره فنی: 7 222 410 432

کد فوکس: 7 222 410 F432

فیلتر خشک کن، فیلتر خشک کن کامیون، فیلتر خشک کن ولوو