قلاب تریلر کمپرسی FOX

قلاب فوکس مخصوص تریلرهای کمپرسی

قلاب کمپرسی

قلاب تریلی کمپرسی، قلاب تریلر کمپرسی، قلاب کمپرسی مارال، قلاب کمپرسی ماموت