قلاب مستطیلی پایه بلند چادر تریلر FOX

قلاب مستطیلی پایه بلند فوکس مخصوص تسمه چادر تریلر

قلاب پایه بلند تسمه چادر تریلر

قلاب پایه بلند تسمه چادر تریلی

قلاب پایه بلند تسمه جادر تریلی مارال

قلاب پایه بلند تسمه چادر تریلی ماموت