لنت ترمز کفشکی ترابوزا 18*8- FOX 19094

لنت ترابوزا 18*8

لنت ترمز کفشکی 19094

لنت BPW دومحور

لنت ب پ دبلیو دومحور

لنت FOX، لنت فوکس، لنت مارال، لنت ترمز مارال، لنت ترمز ماموت، لنت ترمز تریلر، لنت ترمز تریلی، لنت کامیون، لنت ترمز کاسه ای تریلی، 19094