چراغ گرد ستون جلو LED سفید ASPOCK

کد فنی: 316704074

کابل: 1.5 متر

سیستم روشنایی تریلی، سیستم روشنایی تریلر، سیستم روشنایی کامیون

چراغ ستون جلو تریلی، چراغ ستوم جلو تریلر، چراغ ستون جلو مارال، چراغ ستون جلو ماموت

چراغ گرد ستون جلو LED سفید ASPOCK