کاسه چرخ FH1667 و FM9 جلو

کاسه چرخ VOLVO FM9/ FH1667 جلو

کاسه چرخ ولوو اف هاش 1667 و اف ام 9

کاسه چرخ DELTA 1075306

کاسه چرخ دلتا 1075306

کد فنی: 1075306

کاسه ترمز تریلی، کاسه ترمز تریلر، کاسه ترمز مارال، کاسه ترمز ماموت، کاسه ترمز کامیون