کمک فنر عقب FH یک سر حلقه

کمک فنر عقب اف هاش یک سر حلقه

کمک شاسی VOLVO FH12, FH16, FL12, FM9, FM7, FM10, FM12 عقب

کمک شاسی اف هاش 12، اف هاش 16، ای ال12، اف ام 9، اف ام 7، اف ام10، اف ام12 عقب ولوو

کد مایسان ماندو: N6889702

VOLVO NO

1628103, 1628136, 1629483

SACHS NO

481700112646, 481700124601

نوع کمک فنر: روغنی

کمک فنر تریلی، کمک فنر تریلر، کمک فنر مارال، کمک فنر ماموت، کمک فنر کامیون