کمک فنر 504 سه محور بوش بیرون SAF

کمک فنر 504 سه محور بوش بیرون اس آ اف

کد مایسان ماندو: H6885504

SAF NO

2376007100، 2376007101, 02376007101, 02376007100

SACHS NO

481700002847/ 481700003267

نوع کمک فنر: روغنی

کمک فنر تریلی، کمک فنر تریلر، کمک فنر کامیون، کمک فنر مارال، کمک فنر ماموت