لاستیک بالون 803 جلو FH

کیسه باد 803 بدون پیستون جلو VOLVO FH

کیسه باد 803 بدون پیستون جلو ولوو اف هاش

کیسه باد VOLVO/ کیسه باد ولوو

کد فنی: V20582206

کیسه باد کامیون، کیسه باد تریلی، کیسه باد تریلر