سیستم ترمز کاسه ای خودروهای سبک

سیستم ترمز کاسه ای بر روی محور عقب خودرو استفاده می شود. این سیستم شامل طبق ثابت محور، دو عدد کفشکی آهنی هلالی شکل، دو عدد لنت، سیلندر چرخ، فنر و مکانیزم خودکار می باشد. لنت  ها بر روی کفشکی ها پرچ می شوند و روی طبق ثابت محور نصب می شوند. کاسه ترمز نیز به چرخ متصل می شود. زمانی که راننده خودرو پدال ترمز را فشار می دهد، روغن ترمز با فشار وارد سیلندر چرخ می شود و در نتیجه پیستونها از هم فاصله گرفته و کفشکی ها  به طرف کاسه ترمز حرکت می کنند. اصطکاک حاصل از تماس لنت ها بر دیواره داخلی کاسه ترمز باعث ایجاد شتاب منفی در چرخ شده و آن را متوقف می کند. زمانی که لنت خورده شده و استهلاک یابد، فاصله بین کفشکی و کاسه ترمز بیشتر می شود و در این شرایط مکانیزم خودکار وارد عمل شده و جایگاه کفشکی ها نسبت به کاسه ترمز را تنظیم می کند.

سیستم ترمز کاسه ای خودروهای سبک
سیستم ترمز کاسه ای

کفشکی ترمز

کفشکی ترمز قطعه ای آهنی و هلالی شکل است که لنت روی آن پرچ می شود. زمانی که لنت ها تمام شوند، لازم است تعویض گردند در غیر اینصورت به هنگام ترمزگیری کفشکی مستقیما به کاسه برخورد می کند و به کاسه آسیب می رساند.

طبق ثابت محور

طبق ثابت محور به محور وصل می شود و کلیه قطعات ترمز کاسه ای روی آن سوار می شوند. درواقع این طبق سطحی ثابت برای سیلندر چرخ، کفشکی ها و سایر قطعات فراهم می کند.

کاسه ترمز

کاسه ترمز آهنی است و سطح دیواره داخلی آن تراش خورده ، صاف و صیقلی می باشد. کاسه ترمز نیز مانند سایر قطعات به مرور زمان دچار استهلاک می شود که در اینصورت لازم است پس از هربار تعویض کفشکی ها، دیواره داخلی آن تراش خورده و صاف شود. اما از آنجا که کاسه ترمز محدودیت قطر خاصی دارد، باید توجه داشت که طی تراش دادن کاسه، تغییر اندازه قطر آن از حد تعیین شده (که بر روی سطح کاسه ترمز حک می شود) تجاوز نکند. در اینصورت کاسه ترمز باید تعویض شود.

سیلندر چرخ

سیلندر چرخ از یک سیلندر و دو پیستون تشکیل شده که این پیستون ها در دو طرف سیلندر قرار می گیرند. این پیستونها توسط کاسه نمد پلاستیکی و میل لنگ به کفشکی ها متصل می شوند. به هنگام ترمزگیری، پیستونها از هم فاصله گرفته و کفشکی ها را به کاسه می چسبانند. اگر سیلندر چرخ چکه کند، حتما باید تعمیر و یا تعویض شود.

فنر ها

پس از اتمام ترمزگیری، فنرها کفشکی را از کاسه جدا کرده و به محل قبلی باز می گردانند. اگر فنر ها ضعیف باشند یا نتوانند کفشکی ها را به درستی جابجا کنند، باعث استهلاک زودهنگام لنت ها می شوند.  در این شرایط لازم است فنرها تعویض گردند.

مکانیزم تنظیم خودکار 

مکانیزم تنظیم خودکار جهت عملکرد درست باید همواره تمیز و روانکاری شود. اگر عملکرد این مکانیزم دچار مشکل شود، راننده ناچار است برای ترمز کردن به دفعات پدال ترمز را فشار دهد که این امر ایمنی سیستم ترمز را متاثر می کند. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *